Rozsah služieb

Názov služby Ako na to Moja legislatívna istota Moja 100% ponuka Nechajte to na nás Doplnkové služby
Ako monitorovať verejné súťaže x
Ako sa pripraviť na účasť vo verejnom obstarávaní x
Ako vypracovať vlastnú ponuku x
Ako vyhodnotiť súťaže, kde sa zúčastňujete x
Kontrola vašej ponuky po legislatívnej stránke x x x
Orientácia v elektronickom verejnom obstarávaní x x x x
Komunikácia s verejným obstarávateľom x x x
Revízne postupy – žiadosť o nápravu, námietka x x x
Komplexná kontrola vašej ponuky x x
Legislatívne a odborné poradenstvo x x
Príprava a kompletizácia celej ponuky vo vašom mene x
Doručenie ponuky verejnému obstarávateľovi x
Monitoring aktuálnych verejných obstarávaní a tendrov x x
Registrácia v systémoch elektronického verejného obstarávania x x
Poradenstvo pri výbere subdodávateľov x x
Zastupovanie klienta vo výberovom konaní x x
Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov x
Zápis do Registra partnerov verejného sektora x
Cena 55€/hod. 55€/hod. 250€/tender
alebo
1 500€/ročný
paušálny poplatok
750€/tender
alebo
3 500€/ročný
paušálny poplatok
individuálne