Monitoring

Monitoring verejných obstarávaní a firemných tendrov

V Enterise každý deň robíme monitoring nových verejných obstarávaní a firemných tendrov. Vieme, ktorá obec práve obstaráva rekonštrukciu obecného úradu, vybudovanie ihriska, či  dodávateľa kancelárskych potrieb. Vieme tiež, kto aktuálne hľadá dodávateľa na prepravu materiálu, výmenu okien, či revíziu vykurovacieho systému.

Služba ENTERIS MONITORING je pripravená aj pre vás.

Už nemusíte prehľadávať desiatky webových stránok, katalógov, či vestníkov. U nás sú všetky informácie na jednom mieste.  Vyberiete si vyhľadávací profil podľa vašej oblasti podnikania a určíte, ktorý región vás zaujíma. Každý deň, alebo každý týždeň (podľa vašej preferencie) Vám zašleme štrukturovaný e-mail s podrobnými informáciami o nových zákazkách vo vašom biznise.

Ak vás niektorá zákazka zaujme, sme pripravení pomôcť vám s prípravou ponuky.

Každý deň sa na Slovensku vyhlásia stovky nových súťaží. Napíšte nám svoje požiadavky na adresu: monitoring@enteris.sk alebo zavolajte na 0911 545 482.

Cena služby – 250 EUR ročne. 

Už dnes môžete vedieť o tom, kto hľadá práve vaše produkty alebo služby.

 

Aké aktuálne zákazky sme pre vás vybrali?

 

Mesto Banská Bystrica hľadá dodávateľa potravín do školských jedální

Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici. Predmetom je dodávka potravín-čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov. Viac v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

 

V Prešove sa hľadá dodávateľ pre vybudovanie detského ihriska

Predmetom stavebných prác je vybudovanie detského ihriska vo vnútro bloku ulice Exnárova na sídlisku Sekčov so súvislou dopadovou plochou z gumených rohoží a novými hernými prvkami na ploche existujúceho detského ihriska, mimo trasy jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. Viac o predmete zákazky.

Slovenský zväz ľadového hokeja hľadá dodávateľa pre multifunkčné športové plochy vo vybratých obciach v rámci SR

Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) s technickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na dve časti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby – zariadenie na úpravu ľadu ku každej MŠP. Delením zákazky na tri časti verejný obstarávateľ vytvára širší priestor pre čestnú hospodársku súťaž. Zoznam obcí bude známy najneskôr pri uzatváraní zmluvy. Chcete vedieť viac?

Vybudovanie kompostárne v Revúcej

Mesto Revúca hľadá dodávateľa, predmetom zákazky je dodávka tovarov:
1) Traktor s príslušenstvom
2) Hygienizačná jednotka pre zhodnotenie kuchynského BRKO
3) Auto s hákovým nosičom kontajnerov
4) Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo
5) Drvič kuchynksého odpadu a drvič/štiepkovač
6) Bubnový rotačný triedič
7) Drobné príslušenstvo ku kompostárni

Detail zákazky nájdete tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave hľadá v Brezne poskytovateľa služby práčovne

Pranie posteľnej bielizne, obrusov, uterákov vrátane súvisiacich služieb, t.j. odvoz a dovoz bielizne
Bližšie informácie o zákazke nájdete tu.

Realizácia 10 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad

Mesto Trnava hľadá dodávateľa na realizáciu 10 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Ak sa chcete zúčastniť súťaže a podať ponuku, radi vám pomôžeme. Bližšie informácie sú uvedené v oznámení vo vyhlásení verejného obstarávania.

Rekonštrukcia komunitného centra

Vyberáme pre vás zákazku – rekonštrukcia objektu komunitného centra v obci Kravany. Lehota na predkladanie ponúk je do 7.11.2019. Získajte nové obchodné príležitosti spolu s nami. Pre viac informácií kliknite tu.

Výzva na predkladanie ponúk – novostavba pre Horskú záchrannú službu

Objekt bude slúžiť ako základňová stanica HZS pre oblastné stredisko Západné Tatry – Juh. Jeho funkčná náplň bude spĺňať požiadavky na súčasné potreby HZS, ktoré boli špecifikované v lokalitnom programe investora a boli overené a odkonzultované aj vrámci vypracovanej architektonickej štúdie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Obec Veľké Dvorníky ide upratovať nelegálnu skládku

Realizácia služby sanácie prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky, odstránenie nezákonne umiestneného odpadu. Pôjde o odstránenie nepovolených skládok nachádzajúcich sa na viacerých pozemkoch patriacich obci. Ak chcete vedieť viac – informácie o zákazke.

Verejná súťaž – stavebné práce – rekonštrukcia kaštieľa Radvanských a priľahlého parku

Predmetom zákazky je rekonštrucia kaštieľa Radvanských, ktorý sa nachádza v banskobystrickej mestskej časti Radvaň. Kaštieľ Radvanských je renesančný kaštieľ zo začiatku 16. storočia. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorú je potrebné zachovať aj pre ďalšie generácie.

Podrobnosti o zakázke sa dozviete v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Foto: www.bystricoviny.sk 

 

Výstavba novej materskej školy v Košťanoch nad Turcom v okrese Martin

Materská škola bude slúžiť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a pôjde o jednopodlažnú budovu. Ak sa chcete účastniť verejného tendra, pomôžeme vám prejsť celým procesom.

Viac informácií sa dozviete vo Výzve na predkladanie ponúk.

Foto: www.pixabay.com

 

Výstavba nových bytov v obci Strážne, v okrese Trebišov

Predmetom zákazky je realizácia stavby 9 B.J. v obci Strážne „, ktorá rieši výstavbu samostatne stojacieho trojpodlažného bytového domu.

Viac informácií sa dozviete vo Výzve na predkladanie ponúk.

Foto: www.pixabay.com

 

Revitalizácia námestia vo Veľkých Kapušanoch

Predmetom stavby je revitalizácia, resp. rekonštrukcia vymedzenej plochy námestia I. Dobóa vo Veľkých Kapušanoch s novým designom, vysoko-efektívnym technickým riešením, ktoré budú spĺňať požiadavky technicko-ekologických trendov.

Ak chcete vedieť viac o predmete zákazky.

Foto: www.pixabay.com

 

Vybudovanie oddychovej zóny v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie oddychovej zóny v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Pozrite sa detailné informácie o Zákazke.

Foto: www.pamiatkynaslovensku.sk

 

Obec Stará Kremnička hľadá dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu

Termín na predkladanie ponúk je do 22.10.2019. Detailné informácie o zákazke nájdete vo Výzve na predkladanie ponúk.

 

Pomôžeme vám s prípravou ponuky. Sme poradca vo verejnom obstarávaní a firemných tendroch. Ak potrebujete poradiť s verejným obstarávaním, sme tu pre vás.

Tím Enteris