Som obstarávateľ

Zrealizujeme pre vás kompletný proces verejného obstarávania na kľúč.

Sme plne pripravení na elektronické verejné obstarávanie.

1 500 – 3 000 €
závisí od náročnosti zákazky

01

Zrealizujeme
prieskum trhu a určíme predpokladanú hodnotu zákazky.

02

Definujeme
opis predmetu zákazky a vypracujeme súťažné podklady.

03

Vyhlásime
verejné obstarávanie vo vašom mene.

04

Zabezpečíme
komunikáciu s uchádzačmi, Úradom pre verejné obstarávanie a s riadiacimi orgánmi.

05

Poskytneme
odborný dohľad nad celým procesom.

06

Dohliadneme
na prípravu zmluvných vzťahov s úspešným uchádzačom.

07

Spracujeme
a budeme viesť kompletnú dokumentáciu v zmysle zákona.

08

Odovzdáme
vám kompletnú dokumentáciu v originálnom vyhotovení.

1 500 – 3 000 €
závisí od náročnosti zákazky