Zverejňovať zákazky s nízkou hodnotou alebo nie?

Zákon o verejnom obstarávaní dnes kladie obstarávateľom za povinnosť zverejňovať iba podlimitné a nadlimitné zákazky.

 

Ak sa na to pozrieme z pohľadu mesta či obce, tak nákup tovarov a služieb až do hodnoty 70 tisíc EUR a stavebných prác až do 180 tisíc EUR v danom roku a v danej kategórii nemusí zverejňovať.

Každý obstarávateľ má vlastnú smernicu pre verejné obstarávanie, kde si stanovil, ako bude postupovať pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotu a zákaziek malého významu. Ak sa mesto rozhodne, že takéto zákazky nezverejní, ale dodávateľa vyberie iným spôsobom, podľa zákona je všetko v poriadku. Môže použiť prieskum trhu, katalóg, či e-mailom osloviť vybraných dodávateľov a pod. Takýto „vnútorný“ výber má pre mesto svoje výhody. Menšia potreba administratívnych kapacít, rýchlejší proces výberu, eliminácia rizika, že súťaž vyhrá nekvalitný dodávateľ a pod.

Má však aj svoje nevýhody. Keďže pri vnútornom výbere neexistuje konkurencia, alebo je veľmi malá, nákupná cena tovarov, služieb, či stavebných prác je zvyčajne vyššia.

 

Zásadné nevýhody má tento postup pre uchádzačov. Ak nie sú medzi „vybranými“ oslovenými dodávateľmi, o zákazke nemajú žiadnu šancu sa dozvedieť.

 

Kvalita hospodárskej súťaže tak prudko klesá. Zákon bol síce dodržaný, ale najmä malí podnikatelia ostanú mimo hry. Niektoré sektory, najmä v oblasti služieb, hlásia za posledný rok prudký počet zverejnených zákaziek, v ktorých by sa mohli uchádzať o účasť.

Mnohí verejní obstarávatelia sa však rozhodli ísť transparentnou cestou a väčšinu (a niektorí aj všetky) zákazky zverejňujú. Možností, ako to urobiť, majú viacero. Významná časť využíva vlastné internetové stránky, nasledujú systémy elektronického verejného obstarávania, web ÚVO a podobne.

Väčšina obcí však zverejňuje iba zákazky, financované z eurofondov, keďže v prípade eurofondov je to povinné.

V Enterise každý deň robíme monitoring nových verejných obstarávaní. Už nemusíte prehľadávať desiatky webových stránok, katalógov, či vestníkov. U nás sú všetky informácie na jednom mieste.