7 vecí, na ktoré myslite pri príprave ponuky

Zúčastňujete sa verejných obstarávaní? Aby ste pripravili ponuku kvalitne, nezabudnite na 7 najdôležitejších vecí:

  1. Ako prvé sa presvedčte, či ste zaregistrovaný v systéme elektronického verejného obstarávania, cez ktorý sa súťaž realizuje – niektoré registrácie trvajú aj viac dní.
  2. Využívajte možnosti zákona a pýtajte sa verejného obstarávateľa všetko, čo vám nie je jasné, neznalosť po predložení ponuky už neospravedlňuje.
  3. Myslite na to, že splnenie podmienok účasti viete predbežne nahradiť čestným vyhlásenímjednotný európsky dokument používajte iba pri nadlimitných zákazkách.
  4. Pri stavebných zákazkách sa vždy zúčastnite obhliadky miesta realizácie projektu.
  5.  Skontrolujte si cenu v ponuke – ak ju uvádzate na viacerých miestach, musí byť rovnaká (táto chyba sa stáva veľmi často).
  6. Skontrolujte si, či sa cena posudzuje bez alebo s DPH (opäť častá chyba).
  7. Vždy si prečítajte celú zmluvu o dielo –  často sú v nej uvedené dôležité podmienky spolupráce, napríklad poistné, zádržné a pod. Znenie zmluvy sa po predložení ponuky nedá meniť.

Držíme Vám palce.

Tím Enteris