Musím vždy vyplniť Jednotný európsky dokument?

Ak sa ako uchádzač zúčastňujete verejného obstarávania, určite pojem Jednotný európsky dokument (JED) poznáte a viete, že je to jeden z najzložitejších dokumentov v súťažiach. Je však vždy potrebné ho predkladať v ponuke?

Jednoduchá odpoveď znie: nie.

Ak nechcete v ponuke priamo predložiť doklady, ktorými je potrebné preukázať splnenie podmienok účasti, máte možnosť predbežne predložiť JED alebo čestné vyhlásenie.

JED používajte iba pri nadlimitných zákazkách, pri podlimitných stačí jednoduché čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu, že ako uchádzač spĺňate všetky podmienky účasti.

Či už v súťaži použijete  jeden alebo druhý doklad, už v čase jeho podpisu by ste mali disponovať aj riadnymi dokladmi, ktoré v ponuke nahrádzate JED-om alebo čestným vyhlásením. Keď vás totiž verejný obstarávateľ vyzve na predloženie riadnych dokladov, zvyčajne na to budete mať iba 5 dní. Za tak krátky čas nemusíte stihnúť získať referencie, vyjadrenie banky, či certifikáty zhody.

Ak potrebujete viac informácií ohľadne verejného obstarávania a ako na to, pokojne nás informujte, alebo čítajte viac v našom seriáli pre uchádzačov.