Som uchádzač

Verejné obstarávanie a verejné zákazky sú výborný spôsob, ako rozšíriť svoje portfólio a nájsť nové obchodné príležitosti.

Získajte s nami nové zákazky a posuňte váš biznis ďalej. Nájdeme aktuálne verejné súťaže presne pre vás a pomôžeme vám aj s prípravou ponuky. Aj malá ryba môže uloviť veľkú zákazku.

Vyberte si z našej ponuky a podľa vašich potrieb. Ak potrebujete služby na kľúč, kontaktujte nás, určite nájdeme riešenie.

 

„AKO NA TO“

Návod na stratégiu úspechu v súťažiach.

55 €/hod.

01

Ako monitorovať
Dáme vám návod, ako monitorovať verejné súťaže vo vašom odvetví, aby ste vždy mali prehľad o svojich obchodných príležitostiach.

02

Ako sa pripraviť
Dáme vám návod, ako preniknúť do verejného sektora, identifikovať potrebné zmeny u vás v podniku, v procesoch a pod., návod, ako sa zapojiť do verejného obstarávania s vlastnou ponukou.

03

Ako vypracovať
Dáme vám návod, ako vypracovať vlastnú ponuku s dodržaním všetkých legislatívnych formalít a iných povinných náležitostí a poskytneme vám naše odporúčania do súťaže.

04

Ako vyhodnotiť
Dáme vám návod, ako si viesť evidenciu vlastných ponúk a na čo si dávať pozor v ďalších súťažiach.

55 €/hod.

„Monitoring verejných obstarávaní“

Nemusíte prehľadávať desiatky webových stránok, u nás sú všetky informácie na jednom mieste

300 €/ročne 

01

Monitorujeme
pre vás aktuálne verejné obstarávania na Slovensku,
od nadlimitných zákaziek až po zákazky malého významu.

02

Vyberiete
si vyhľadávací profil, záujmový región a finančný rozsah zákaziek.

03

Zmapujeme to za vás
Náš softvér za vás denne prehľadá cca 8500 webových stránok, kde sa
zverejňujú súťaže.

04

Nič vám neujde 
Detailné Informácie o nových verejných obstarávaniach dostanete každý deň
e-mailom v štruktúrovanej podobe.

300 €/ročne 

„Moja 100 % ponuka“

Kompletná kontrola vašej ponuky

od

350 €/ponuka

Nevyhovuje vám cena? Radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru

01

Skontrolujeme
vašu ponuku po formálnej, obsahovej a legislatívnej stránke.

02

Pomôžeme
v komunikácii s verejným obstarávateľom.

03

Pomôžeme
vám s elektronickým verejným obstarávaním.

04

Vypracujeme
žiadosť o vysvetlenie dokumentácie, žiadosť o nápravu alebo námietku.

05

Poskytneme
legislatívne a odborné poradenstvo.

od

350 €/ponuka

Nevyhovuje vám cena? Radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru

„Nechajte to na nás“

Celú ponuku vypracujeme za vás a vo vašom mene

od

450 €/ponuka

Nevyhovuje vám cena? Radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru

01

Sme experti
Vyznáme sa v procesoch verejného obstarávania.

02

Monitoring
aktuálnych verejných obstarávaní a tendrov.

03

Elektronické verejné obstarávanie
Zaregistrujeme vás v systémoch elektronického verejného obstarávania.

04

Ponuka
Pripravíme, zostavíme a skompletizujeme vašu ponuku do súťaže.

05

Poradenstvo
pri výbere subdodávateľov.

06

Doručenie
Doručíme vašu ponuku verejnému obstarávateľovi.

07

Komunikácia
komunikujeme s verejným obstarávateľom, pripravíme vysvetlenie ponuky a riešime revízne postupy.

od

450 €/ponuka

Nevyhovuje vám cena? Radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru

Doplnkové služby

01

Registrácia
v systémoch elektronického verejného obstarávania.

02

Monitoring
aktuálnych verejných obstarávaní a tendrov.

03

Poradenstvo 
pri výbere subdodávateľov.

04

Zápis 
do Zoznamu hospodárskych subjektov a Registra partnerov verejného sektora.

05

Zastupovanie
klienta vo výberovom konaní.

06

Poradenstvo
pri zadávaní žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu, alebo námietok.

Články pre uchádzačov