Som uchádzač

„AKO NA TO“

Návod na stratégiu úspechu v súťažiach.

55 €/hod.

01

Ako monitorovať
Dáme vám návod, ako monitorovať verejné súťaže vo vašom odvetví, aby ste vždy mali prehľad o svojich obchodných príležitostiach.

02

Ako sa pripraviť
Dáme vám návod, ako preniknúť do verejného sektora, identifikovať potrebné zmeny u vás v podniku, v procesoch a pod., návod, ako sa zapojiť do verejného obstarávania s vlastnou ponukou.

03

Ako vypracovať
Dáme vám návod, ako vypracovať vlastnú ponuku s dodržaním všetkých legislatívnych formalít a iných povinných náležitostí a poskytneme vám naše odporúčania do súťaže.

04

Ako vyhodnotiť
dáme vám návod, ako si viesť evidenciu vlastných ponúk a na čo si dávať pozor v ďalších súťažiach

55 €/hod.

„Moja legislatívna istota“

Ak si ponuky vypracovávate sami a nemáte detailnú znalosť legislatívy.

55 €/hod.

01

Monitorujeme
neustále sa meniacu legislatívu vo verejnom obstarávaní, metodiku a rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.

02

Skontrolujeme
vašu ponuku po legislatívnej stránke.

03

Poradíme
ako sa orientovať v rôznych formách súťaží.

04

Pomôžeme
vám s elektronickým verejným obstarávaním.

05

Odporučíme
ako komunikovať s verejným obstarávateľom.

06

Vypracujeme
žiadosť o vysvetlenie dokumentácie, žiadosť o nápravu alebo námietku.

55 €/hod.

„Moja 100 % ponuka“

Kompletná kontrola vašej ponuky

250 €/ponuka
alebo

1 500 €/ročný 
paušálny poplatok

Nevyhovuje vám cena? Radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

01

Skontrolujeme
vašu ponuku po formálnej, obsahovej a legislatívnej stránke.

02

Pomôžeme
v komunikácii s verejným obstarávateľom.

03

Pomôžeme
vám s elektronickým verejným obstarávaním.

04

Vypracujeme
žiadosť o vysvetlenie dokumentácie, žiadosť o nápravu alebo námietku.

05

Poskytneme
legislatívne a odborné poradenstvo

250 €/ponuka
alebo

1 500 €/ročný 
paušálny poplatok

Nevyhovuje vám cena? Radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

„Nechajte to na nás“

Celú ponuku vypracujeme za vás a vo vašom mene.

750 €/tender
alebo

3 500 €/ročný
paušálny poplatok

Nevyhovuje vám cena? Radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

01

Sme experti
Vyznáme sa v procesoch verejného obstarávania.

02

Monitoring
aktuálnych verejných obstarávaní a tendrov.

03

Elektronické verejné obstarávanie
zaregistrujeme vás v systémoch elektronického verejného obstarávania.

04

Ponuka
pripravíme, zostavíme a skompletizujeme vašu ponuku do súťaže.

05

Poradenstvo
pri výbere subdodávateľov.

06

Doručenie
doručíme vašu ponuku verejnému obstarávateľovi.

07

Komunikácia
komunikujeme s verejným obstarávateľom, pripravíme vysvetlenie ponuky a riešime revízne postupy.

750 €/tender
alebo

3 500 €/ročný
paušálny poplatok

Nevyhovuje vám cena? Radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

Doplnkové služby

01

Registrácia
v systémoch elektronického verejného obstarávania.

02

Monitoring
aktuálnych verejných obstarávaní a tendrov.

03

Poradenstvo 
pri výbere subdodávateľov.

04

Zápis 
do Zoznamu hospodárskych subjektov a Registra partnerov verejného sektora.

05

Zastupovanie
klienta vo výberovom konaní.

06

Poradenstvo
pri zadávaní žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu, alebo námietok.