Hodnotíme zmeny ktoré priniesla veľká novela zákona o verejnom obstarávaní. Ako sa zmeny ujali v praxi?

Od januára sa  zmenili pravidlá verejného obstarávania na Slovensku. V praxi sa ukazuje, že s ním stále majú problém najmä malé firmy. Ako hodnotíte zmeny, ktoré nastali vo verejnom obstarávaní od januára?

Od januára tohto roka prišla do účinnosti tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, na ktorú odborná verejnosť už dlho čakala. Priniesla veľké množstvo zmien aj na strane verejných obstarávateľov, aj uchádzačov, teda podnikateľov, ktorí sa prihlasujú do súťaží. Je to síce ešte krátky čas na nejaké hodnotenie, ale väčšinu zmien je možné považovať za pozitívne. Priniesli mnoho úprav, pri ktorých bol zákon nedokonalý a pri ktorých prax ukázala, že celkom dobre nefungujú. Čo je opäť pozitívne, že zákonodarca, aj Úrad pre verejné obstarávanie  túto prax počúval, počúval obce, aj iných verejných obstarávateľov a tiež podnikateľov a väčšinu ich pripomienok zapracoval do tejto novely.

 

Ktoré z tých konkrétnych vecí tam boli dôležité? Lebo pri verejnom obstarávaní sa často hovorí, že dlho trvá, brzdí sa proces podávaním rôznych námietok a podobne. Zmenili sa tieto veci?

Zmenilo sa toho dosť, aj v týchto dvoch otázkach, na ktoré sa pýtate. Jednou zásadnou a najviac posudzovanou zmenou je skrátenie lehôt. Skrátili sa lehoty na predkladanie ponúk, skrátili sa lehoty, ktoré ma Úrad pre verejné obstarávanie pri revíznych postupoch. Prišlo aj k viacerým iným zmenám. Dnes je súťaže potrebné rozdeľovať na viacero menších častí, čo je výborné najmä pre malých a stredných podnikateľov. Pri veľkých súťažiach buď nemali kapacity, alebo nemali referencie na celý predmet zákazky. Dnes, keď sa súťaže rozdeľujú na viac častí, je možné sa prihlásiť aj do jednej z nich, čo hodnotia podnikatelia – malé a stredné firmy ako veľmi pozitívnu skutočnosť. Zjednodušil sa aj proces prípravy ponuky, predkladá sa menej dokladov, niektoré doklady je možné si vybaviť raz a majú platnosť na 3 roky, takže administratívna náročnosť a byrokracia sa výrazne znížila.

 

Čo by možno bolo dobré prehodnotiť v týchto zmenách? Kde ešte sú nejaké nedostatky, ktoré by bolo dobré legislatívne vyriešiť?

Na jednej strane je veľmi pozitívne, že lehoty sa skracujú. Ďalšia vec, ktorá ovplyvňuje verejné obstarávanie a tiež aj rýchlosť zákaziek, je skutočnosť, že sa výrazne zvýšili finančné limity na jednotlivé typy zákaziek. Dnes je situácia taká, že verejní obstarávatelia, ktorí majú povinnosť obstarávať podľa zákona, v prípade, že obstarávajú tovary alebo služby až do výšky 70 tis. EUR, nemusia tieto zákazky povinne zverejňovať. To je na jednej strane dobre pre verejných obstarávateľov, pretože sa tým výrazne zrýchľuje proces súťaženia, ale na druhej strane tým trošku utrpel princíp transparentnosti. Pretože keď súťaž nemusím zverejniť, tak sa o nej dozvie iba ten, komu túto informáciu posuniem. Tento fakt môže mať vplyv na skutočnosť, že sa menej spoločností hlási do súťaží, pretože sa o nich nedozvedia.

V zmysle zákona je všetko v poriadku, zákon to takto nastavil, sú to zákazy s nízkou hodnotu, obce a iní verejní obstarávatelia majú vlastné predpisy, ako ich súťažiť. Na druhej strane, o týchto zákazkách sa dozvie iba ten, koho obec priamo osloví. Ostatní o nich nemajú šancu vedieť, pokiaľ obec tieto zákazky nezverejňuje. Na Slovensku je veľké množstvo obcí, miest a iných inštitúcií (je ich asi polovica), ktoré ich zverejňujú, napr. na svojej internetovej stránke, alebo na iných stránkach, ktoré na to slúžia, ale sú aj mestá a obce, ktoré to nerobia, veď zákon to neprikazuje. Myslím, že by bolo dobré prehodnotiť, aby aspoň nejaká forma zverejňovania bola.  Takto tým trpí hospodárska súťaž, pretože čím menej ponúk a uchádzačov, tým sa menej sa súťaží.

Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrieť si kompletný rozhovor so mnou k danej téme, kliknite tu.

Ivana Hodošiová