Verejné obstarávanie a malé podniky?

Existuje mnoho dôvodov, prečo je verejné obstarávanie vynikajúcou šancou pre malé podniky, za najhlavnejšie považujem tieto:

1️⃣ Samosprávy často uprednostňujú nákup od malých lokálnych podnikov, pretože to pomáha podporovať miestnu ekonomiku a zamestnávanie.

2️⃣ Verejné obstarávanie je byť zdrojom stabilných príjmov pre malé podniky, čo môže pomôcť zmierniť riziká spojené s podnikaním.

3️⃣  Je to príležitosť získať nové zákazky a expandovať svoje podnikanie.

Mnoho mojich klientov sú práve malé lokálne podniky, ktorým verejné zákazky pomohli stabilizovať cash-flow a rozšíriť skupinu klientov. Navyše, verejný sektor musí nakupovať aj v kríze.

Budem rada, ak mi pomôžete motivovať ďalšie malé podniky k účasti v tendroch, preto na záver otázka na vás:
V roku 2022 sa na Slovensku cez verejné obstarávanie uzavrelo 7️⃣8️⃣0️⃣0️⃣ zmlúv za viac ako 7️⃣ mld. EUR.