Čo prináša veľká novela zákona o verejnom obstarávaní uchádzačom? Zoznam zmien časť # 1

Od januára 2019 vojde do platnosti tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní. Ako sa dotkne uchádzačov? Prinášame vám tie najdôležitejšie zmeny:

1. Ruší sa pojem „bežná dostupnosť“ pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky. Tovary, služby aj stavebné práce sa už nebudú musieť posudzovať na základe toho, či sú alebo nie sú na trhu bežne dostupné. Výborný krok, keďže „bežná dostupnosť“ bol veľmi všeobecný pojem a jednotlivé kontrolné orgány si ho vysvetľovali rôzne. Je teda dobre, že limitné hodnoty sa zjednotia.

2. Menia sa limity na jednotlivé druhy verejného obstarávania. Ak nakupuje verejný sektor: nákup tovarov a služieb od 5 tis. do 70 tis. EUR a stavebných prác až do 180 tis. bez DPH sa bude obstarávať ako zákazka s nízkou hodnotou. Ak nakupuje tzv. dotovaný subjekt (najmä prijímatelia eurofondov), limity sú ešte vyššie: nákup tovarov a služieb od 5 tis. do 100 tis. EUR a stavebných prác až do 250 tis. bez DPH sa bude obstarávať ako zákazka s nízkou hodnotou. Opäť výborná správa: znamená to jednoduchšie súťaženie a zníženie náročnosti na strane uchádzačov.

3. Ruší sa delenie ponúk na časti „Ostatné“ a „Kritériá“, čo prinesie zjednodušenie prípravy ponuky a tiež zrýchlenie súťaže

4. Ruší sa povinnosť JEDu. Zrušenie povinnosti predkladať Jednotný európsky dokument je jedna z najpozitívnejších zmien nového znenia zákona. Od januára 2019 opäť postačí jednoduché čestné vyhlásenie, že ako uchádzač spĺňate podmienky účasti.

5. Zákazky, kde je predpokladaná hodnota do 5 tis. EUR bez DPH sú vyňaté spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní. Ak ste dodávateľom jednoduchých tovarov, služieb, či drobných stavebných prác, vaše služby si budú môcť obstarávatelia kupovať ešte jednoduchšie. Žiaľ, nemusíte sa o nich dozvedieť.

6. Evidencia referencií. Ak využívate Evidenciu referencií, kde sa zapisujú referencie dodávateľov, opäť dobrá správa: po novom -na vaše požiadanie – verejný obstarávateľ bude povinný  zverejniť referenciu na každú vašu dodávku, aj tú najmenšiu. Dokonca, môžete požiadať o zápis referencie aj po dodaní funkčného celku, nemusíte čakať na ukončenie celej zákazky.

7. Stavebné práce a elektronické trhovisko: EKS už nebude možné použiť pre obstaranie stavebných prác, čo je pozitívna informácia pre všetkých kvalitných stavbárov.

Zatiaľ to teda vyzerá na pozitívne zmeny v zákone, ktoré by mali celý proces vo verejnom obstarávaní uchádzačom zjednodušiť.