Mestské lesy v Novej Bani ušetrili aj vďaka odbornosti Enterisu

 

Zákazka

Mestské lesy, spol. s.r.o. Nová Baňa získali v roku 2019 dotáciu a rozhodli sa zrevitalizovať zeleň a lokalitu náučného lesného chodníka Zvonička a pútnického miesta Kohútovo. Revitalizácia mala okrem iného pozostávať z výsadby domácich a zahraničných stromov a krov.

Keďže ide o mestský podnik, výber dodávateľa bol možný iba prostredníctvom verejného obstarávania. Aj vďaka spoločnosti ENTERIS sa v apríli 2019 podarilo vypísať verejnú súťaž na dodávateľa a vybrať z nej firmu, ktorá do novembra projekt aj úspešne zrealizovala.

Víťazoslav Chrappa, konateľ spoločnosti Mestské lesy v Novej Bani

 

„Vyhlásenie verejného obstarávania nám vyplýva zo zákonnej povinnosti. Z ponuky poradenských firiem na Slovensku sme si vybrali spoločnosť ENTERIS, ktorá nám vypracovala všetky podklady a zabezpečila celý priebeh verejného obstarávania. Vďaka takejto spolupráci sme vybrali  kvalitného dodávateľa a dokonca sa nám podarilo ušetriť značnú finančnú čiastku z verejnej pokladnice,“ hovorí Víťazoslav Chrappa, konateľ spoločnosti Mestské lesy v Novej Bani.

 

 

Riešenie 

Mestské lesy v Novej Bani sa starajú predovšetkým o lesnícku činnosť, do ktorej spadá aj pestovanie a ťažba v lesných porastoch, ochrana lesa a projekty na rozvoj cestovného ruchu v prírode. Ich zakladateľom a stopercentným vlastníkom je samotné Mesto Nová Baňa, ktorému záleží na tom, aby verejné obstarávania prebiehali vždy transparentne.

„V tomto prípade išlo o projekt s vyššou finančnou hodnotou, preto sme nechceli na nič podstatné zabudnúť. Vďaka spoločnosti ENTERIS sme získali nielen hodnotné odborné konzultácie. Jej konzultanti nám pomohli pripraviť aj transparentnú verejnú súťaž, cez ktorú sme vybrali kvalitnú víťaznú firmu a tá projekt napokon zrealizovala. Aj vďaka dobrému výberu sa nám podarilo ušetriť značné množstvo finančných nákladov,“ vysvetľuje Alena Karšayová, samostatná odborná referentka Mestských lesov.

Pútnicke miesto Kohútovo, Nová Baňa

 

Výsledok

Verejná súťaž bola vyhlásená s predpokladanou hodnotou zákazky 76 900 EUR. Prihlásilo sa do nej sedem subjektov. Víťazná ponuka bola napokon výrazne cenovo nižšia oproti pôvodnej predpokladanej hodnote.

Víťazná firma zrealizovala kompletný projekt revitalizácie zelene v hodnote 52 849, 80 EUR bez DPH. „Spolupráca s ENTERISOM nám priniesla dobré skúsenosti s verejným obstarávaním. Neboli to pre nás zbytočne vynaložené peniaze. Navyše sme získali veľmi dobrého partnera na ďalšiu možnú spoluprácu pri verejných súťažiach,“ dodáva Alena Karšayová.

 

  • Úspešné vyhlásenie verejnej súťaže a transparentný výber dodávateľskej firmy, ktorá projekt zrealizovala
  • Odborné poradenstvo zo strany spoločnosti ENTERIS pri výbere víťaza
  • Ušetrené finančné prostriedky pre mestské lesy a tým aj pre Mesto Nová Baňa v hodnote 24 050 EUR
  • Pokračujúca spolupráca so spoločnosťou ENTERIS