Náš postoj

V nákupe zabúdame na jeho pravú pridanú hodnotu, a tou je kvalita.

Procesy sme kvôli legislatíve, byrokracii posunuli v hodnotení na zlatý stupienok. Zabudli sme, že nákup sa robí kvôli obstaraniu kvalitných produktov či služieb. Proste kvôli dobrým veciam, ktoré dávajú zmysel. My v Enteris veríme v „dobré veci“, a tak im pomáhame. Ako?

Tak, že ponúkame cestu troch ABY:

  • aby sa mohol obstarávateľ namiesto byrokracie venovať nákupu kvalitných produktov a služieb,
  • aby mal každý dobrý dodávateľ šancu vyhrať súťaž a nepochybil v banálnych formalitách,
  • aby mal priestor aj ten z menšieho regiónu či z malej firmy.

Našu cestu troch ABY charakterizuje expertíza, spravodlivosť a čestnosť. Nikdy nezastupujeme obe strany naraz, v jednej súťaži. Začíname od seba a vlastnú úroveň morálky máme nastavenú vysoko. Sme poradca, ktorý zrozumiteľne sprístupňuje svoje know-how a tým posilňuje firmy, regióny a vytvára priestor pre uplatnenie kvality. Teší nás pocit, že dobre myslené a kvalitné projekty môžu aj vďaka nám uspieť a zlepšujú život nám všetkým.

Vždy máte právo voľby, s nami dávate kvalite priestor uspieť.