Náš výber zákazky pre vás – Prístavba materskej školy v meste Želiezovce

Vybrali sme pre vás, stavbárov, zákazku v obci Želiezovce, okres Levice. Predmetom zákazky je prístavba materskej školy.

Stručný opis zákazky:

Realizácia prístavby za účelom rozšírenia kapacity materskej školy v rozsahu vybúrania nevhodných častí pôvodnej stavby, stavebná úprava vnútorných priestorov, zateplenie obvodového plášťa, osadenie nových okien, dverí zasklených stien, výstavba novej strechy prístavby vrátane klampiarskych prvkov a bleskozvodov s uzemnením, rekonštrukcia elektroinštalácie, vykurovania, vetrania a zdravotechniky.
Zákazka realizovaná v systéme IS EVO verzia 18.0.

Presnú špecifikáciu zákazky nájdete TU.

Využite nové obchodné príležitosti. Ak potrebujete pomôcť s verejným obstarávaním, pomôžeme vám. Od poradenstva až po kompletné spracovanie ponuky.