Verejné obstarávanie je sútaž kvalitných dodávateľov. Ale aby mohli súťažiť, musia o ňom vedieť.

Ako sa dozvedieť o vyhlásených zákazkách včas a byť pripravený? Lehoty na predloženie ponuky v súťažiach sa skracujú. Niekedy sú to len 3 dni, pri náročnejších zákazkách 2-3 týždne. O súťaži je preto nevyhnutné dozvedieť sa hneď. Ako na to a ako byť pripravený a informovaný? Ako pomáha zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov?

 

Kde sa dozvedieť o vyhlásených zákazkách?

Na Slovensku sa každý deň vyhlásia stovky verejných obstarávaní a firemných tendrov. Štát, mestá a obce, ale aj podnikateľské subjekty hľadajú dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác. Niektorí preto, že musia, iní preto, že hľadajú kvalitu.

Základná webová stránka, kde nájdete vyhlásené zákazky, je Vestník verejného obstarávania.

Ďalšími možnosťou sú webové sídla miest a obcí a tiež stránka Partnerskej dohody, ktorú vedie Úrad vlády. Tu sa zverejňujú aj zákazky, ktoré vyhlasuje súkromný sektor, špeciálne prijímatelia eurofondov. Odporúčame sledovať pravidelne, pretože pri zákazkách, ktoré sa vyhlasujú týmto spôsobom,  býva čas na predloženie ponuky výrazne kratší ako je u tzv. vestníkových zákazkách.

Elektronické trhovisko zverejňuje najmä tzv. rýchle súťaže. Výhodou je, že do súťaží sa môžu zapojiť aj začínajúci podnikatelia, referencie sa nevyžadujú. Zákazky sú určené najmä pre bežne dostupné tovary.

 

Ako sa v tom všetkom zorientovať?

Celý systém zverejňovania informácií o nových zákazkách je taký zložitý, že nie je možné, aby sa o nich človek dozvedel z jedného zdroja. Neexistuje verejný portál, kde sa dozviete o všetkých obstarávaniach. Preto niektoré komerčné spoločnosti  vyvinuli nástroje, ktoré „skenujú“ internetové stránky a vyhľadávajú práve vyhlásené tendre. Ak nájdu vhodný pre vás, pošlú vám e-mail s podrobnejšími informáciami. O novej zákazke sa tak dozviete do niekoľkých hodín od jej zverejnenia.

 

Koľko mám času na predloženie ponuky?

Verejné obstarávanie sa čoraz zrýchľuje, skracujú sa aj zákonné lehoty. Sú súťaže, kedy má dodávateľ na predloženie ponuky iba tri dni. Ide väčšinou o jednoduché súťaže na bežné obstarávania tovarov ako kancelársky papier, spotrebný materiál a pod.

Pri stavebných prácach, zložitejších tovaroch a službách býva lehota na predloženie ponuky 2 – 3 týždne.

 

Prečo využiť Zoznam hospodárskych subjektov?

Úrad pre verejné obstarávanie s cieľom zjednodušiť procesy vedie Zoznam hospodárskych subjektov. Do zoznamu sa môžu zapísať spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť vo verejnom obstarávaní. Predložia doklady, že nedlhujú štátu a zdravotným poisťovniam na daniach a odvodoch, potvrdenie od súdu, že ich spoločnosť nie je v konkurze, či likvidácii a prehlásia, že im nebol udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Zapísanie spoločnosti, či živnostníka do Zoznamu hospodárskych subjektov platí na 3 roky a deklaruje, že spoločnosť spĺňa osobné postavenie a je spôsobilá sa zúčastniť verejných zákaziek. Počet dokladov, ktoré sa potom v súťaži predkladajú, je výrazne nižší a uchádzačovi ostáva viac času na prípravu kvalitnej ponuky.

 

Sú tendre určené aj pre malé firmy?

Stredné a veľké podniky, najmä stavebné a obchodné spoločnosti majú celý tím odborníkov, zameraných na verejné obstarávanie a prípravu ponúk do súťaží. Verejných obstarávaní by sa však mali zúčastňovať v čo najväčšej miere práve malí a strední podnikatelia. Títo však často nemajú možnosť zamestnávať človeka iba na verejné obstarávanie. Práve pre nich sme pripravili službu Tenderis. Naším cieľom je, aby sa malé firmy a živnostníci nenechali odradiť byrokratickými záležitosťami. Pomôžeme im s prípravou ponuky.
Často sa stáva, že dobré firmy vypadávajú z tendrov kvôli maličkostiam, administratívnym nedostatkom. Je to veľká škoda, lebo nakoniec vyhráva ten, kto má dobre vyplnené papiere. Vo verejných súťažiach by mali vyhrávať dobré firmy, mala by rozhodovať kvalita.

 

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o verejnom obstarávaní a o možnostiach, ako sa ho zúčastniť, obráťte sa na nás: enteris@enteris.sk, alebo 0911 545 482.