Vyberáme zákazky pre Vás. Nebojte sa verejného obstarávania.

Nebojte sa verejného obstarávania a využite nové obchodné príležitosti.

 

Dnes pre Vás vyberáme zákazku – revitalizácia športového areálu pri gymnáziu v Nitre.

Projekt zahŕňa realizáciu súboru ihrísk v areáli gymnázia na ploche súčasných športových ihrísk. V návrhu sa počíta s obnovou atletického oválu, futbalovým ihriskom, volejbalovými ihriskami, basketbalovým ihriskom, výstavbou tribúny a ihriskom pre petanque.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.

Druhou zákazkou je – stavba cyklotrasy v Trenčíne.

Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe Cyklotrasy: SO – ul. Zlatovská a SO – Prepojenie ul. Zlatovská a Hlavná v Trenčíne. V rámci stavby sú navrhnuté nemotorové komunikácie určené na cyklistickú premávku. Cyklistické komunikácie sa smerovo aj výškovo napoja na jestvujúce komunikácie.

Podrobnosti o zakázke sa dozviete vo výzve na predkladanie ponúk.

Ak potrebujete pomôcť s verejným obstarávaním, pomôžeme vám. Od poradenstva až po kompletné spracovanie ponuky.