Výzva na predkladanie ponúk. Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna.

Nebojte sa verejného obstarávania a využite nové obchodné príležitosti.

Dnes pre Vás vyberáme zákazku – Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna v Partizánskom.

Projekt rieši realizáciu nových rozvodov pre zabezpečenie výroby ľadu na ľadovej ploche s rozmermi 59,7 m x 29,7 m v meste Partizánske. Rekonštrukcia má priniesť zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.

Ak potrebujete pomôcť s verejným obstarávaním, pomôžeme vám. Od poradenstva až po kompletné spracovanie ponuky.