Zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora alebo nie?

Ak obchodujete so štátom, verejným sektorom alebo ste príjemcom dotácií, máte povinnosť zapísať svojich konečných užívateľov výhod (de facto reálnych vlastníkov spoločnosti) do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).

 

Mnoho podnikateľov považuje túto povinnosť za splnenú, veď v roku 2019 zapisovali konečných užívateľov výhod do Obchodného registra. Jedná sa však o iný zápis a je chybou si tieto dve povinnosti zamieňať. Povinnosť zápisu do Obchodného registra majú všetky obchodné spoločnosti a údaje z tohto registra sú neverejné. Ak sa však zúčastňujete verejných zákaziek, myslite na Register partnerov verejného sektora. Jedná sa o verejný register, kde konečných užívateľov výhod musíte zapísať vtedy, ak zmluva, na základe ktorej obchodujete s verejným sektorom, má hodnotu viac ako 100 tisíc EUR bez DPH jednorázovo, alebo viac ako 250 tisíc EUR bez DPH pri opakovanom plnení. Uvedená suma sa počíta za každú zmluvu zvlášť. Povinnosť zápisu si musíte splniť ešte pred podpisom takejto zmluvy.

 

Register partner verejneho obstaravania

 

Zápis do RPVS a jeho udržiavanie sa však viaže s nemalými finančnými nákladmi. Preto sa do registra zapisujte iba vtedy, ak mestu, obci, či škole plánujete dodávať tovar, či poskytujete služby a hodnota vašej  zmluvy bude viac ako 100, resp. 250 tisíc EUR.

Ak potrebujete viac informácií, pokojne nás informujte, alebo čítajte viac v našom seriáli pre uchádzačov.