Na žiadosti obstarávateľov reagujte včas

Ak chcete vedieť všetko o verejnom obstarávaní, sledujte náš seriál pre uchádzačov. Prinášame vám tipy a dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť. Kde robia uchádzači v tendroch najčastejšie chyby?

Prinášame 1. časť zo série tipov, ako uspieť vo verejnom obstarávaní.

 

Vedeli ste, že z verejných súťaží sa už nevylučuje za malé administratívne nedostatky? Zákon o verejnom obstarávaní vychádza v ústrety malým a stredným podnikateľom. Pozor si však treba dávať na komunikáciu s obstarávateľom. Často sa totiž stáva, že uchádzač síce správne a včas predloží svoju ponuku do súťaže, ale ďalej už zákazku detailne nesleduje a čaká iba na výsledok. Vo veľkej väčšine súťaží verejní obstarávatelia často požadujú vysvetlenie alebo dodatočnú informáciu k ponuke. Ak si to uchádzač nevšimne včas a na požiadavky nereaguje, sám sa aj napriek predloženiu ponuky diskvalifikuje zo súťaže.

Sledujte si denne svoju e-mailovú schránku a na žiadosti obstarávateľov reagujte včas. Ak si nebudete istí, ako odpovedať, obráťte sa na nás.